Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode firmy Bademico, s.r.o.

1. Platnosť

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode (e-shop) www.bademico.sk Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) a kupujúceho (zákazníka).

2. Registrácia

Vyplnením formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania…). Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy na základe písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto. Potvrdením registrácie kupujúci akceptuje obchodné podmienky a dáva súhlas predávajúcemu na zasielanie informačných e-mailov. Službu zasielania informačných e-mailov môže kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@bademico.sk

3.Všeobecné ustanovenia

Všetky objednávky podané niektorým z nižšie uvedených spôsobov sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a, že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a kúpna zmluva vzniká v okamihu dodania tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, a jeho následným prevzatím. Tovar je až do zaplatenia plnej čiastky majetkom predávajúceho.

Podaním objednávky niektorým nižšie uvedeným spôsobom, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch.

4. Objednanie tovaru

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať kedykoľvek a kdekoľvek.

Možnosti objednania tovaru:

 1. využitím on-line formulára na stránkach internetového obchodu v nákupnom košíku
 2. telefonicky (na všetkých tel.číslach uvedených na našej stránke)
 3. emailom (objednávku môžete poslať na emailovú adresu: info@bademico.sk

Náležitosti objednávky:

Podmienkou pre naplnenie platnosti on-line objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávacom formulári, ktoré sú označené ako “povinná informácia”:

 • Meno a priezvisko, fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH
 • dodacie meno, adresa, pokiaľ je rozdielna od fakturačnej adresy
 • telefonické spojenie ( pre prepravnú službu)
 • kód, popis, množstvo a cena tovaru podľa cenníka (okrem on-line objednávky)
 • prípadné doplňujúce údaje

Pri odoslaní objednávky a jej následnom spracovaní bude kupujúcemu odoslané potvrdenie o jej prijatí emailom. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti, hneď nás kontaktujte. Keď si prajete potvrdenie objednávky telefonicky, vyznačte na objednávke do okienka “Poznámka”.

Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a oboznámil sa s týmito obchodnými podmienkami. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať iba tovar v perfektnom stave a v súlade zo špecifikáciami či vlastnosťami zvyčajnými pre daný druh tovaru vyhovujúcim daným normám, predpisom a nariadeniami platnými na území Slovenskej Republiky. O prijatí objednávky budete informovaný emailom. Pokiaľ potvrdzovací email s kópiou objednávky nepríde, kontaktujte nás prosím, buď telefonicky alebo emailom na info@bademico.sk

5. Ceny

Všetky ceny sú konečné a vždy zaplatíte konečnú cenu výrobku, ktorá je uvedená na našej stránke. V prípade zmeny cien po Vašej objednávke Vás budeme informovať a žiadať potvrdenie z Vašej strany. Predávajúci je platcom DPH. Zmena cien je vyhradená.

6. Platobné podmienky

Tovar je majetkom predávajúceho do doby, než je zákazníkom v plnej výške zaplatený (pri dobierke sa za zaplatenie považuje doba, keď sa predávajúcemu čiastka prevedie na účet od dopravcu).

Platbu môžete vykonať:

 • Bankovým prevodom/vkladom na náš účet: IBAN: SK67 7500 0000 0040 2137 5176
 • Zásielková služba(dobierka): Platbu prevezme kuriér
 • Online platobnou bránou ČSOB

7. Dodacie podmienky – lehoty

Tovar posielame do 24hod., keď je na sklade, v prípade ak nie je skladom, objednaný tovar posielame do 14 dní odo dňa prijatej objednávky.

Ceny za prepravu:
KURIÉR GLS

Objednávka v hodnote do 300 €4,8 €
Objednávka v hodnote nad 300 €zdarma

 

OSOBNÝ ODBER
Beckovská 1613/31; 915 01 Nové Mesto nad Váhom

8. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od jej zaslania. Objednávku je možné zrušiť výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailu. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky. Potvrdenie zrušenia oznámi predávajúci odberateľovi tiež elektronicky e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • ak sa pomôcky, materiály či prístroje prestanú vyrábať alebo dodávať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať odberateľa telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že odberateľ už uhradil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny vopred, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 30 pracovných dní.

V súlade so zákonom zákazník má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prijatia tovaru.

Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@bademico.sk
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum a predložiť originál dokladu o nákupe tovaru. Pokiaľ kupujúci tovar už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predávajúcemu.

Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (nie na dobierku), v pôvodnom a nepoškodenom obale. Tovar nesmie byť poškodený a tovar musí byť kompletný. Predávajúci vráti kupujúcemu po doručení tovaru na adresu predávajúceho zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom termíne na účet alebo adresu kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze pošleme prevodom na Váš účet, najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu sa na transakciu nevťahuje doprava zdarma a čiastka vrátená kupujúcemu bude znížená o skutočné náklady predajcu na dopravu.

9. Reklamácia

Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený prepravou, nepreberajte ho a spíšte s doručovateľom Reklamačný protokol. My na základe toho pošleme nový tovar.
Pokiaľ bude balík pri prevzatí v poriadku, avšak jeho obsah bude poškodený, nesúhlasiaci alebo bude chýbať, napíšte nám do 7 pracovných dní email na info@bademico.sk a my Vám tovar buď vymeníme alebo Vám vrátime peniaze do 14 dní.
V reklamácii je nutné uviesť dátum objednávky, číslo objednávky a doklad o nákupe tovaru formou scanu alebo fotky.

10. Ako nakupovať

 • Nový zákazník vyplní formulár pri objednávaní
 • Po výbere produktu, pridajte produkt do nákupného košíka. Obsah nákupného košíka môžete sledovať v pravej hornej časti nášho webshopu.
 • Vybrať spôsob dopravy a platby. Pri doprave máte na výber z troch možností. (Viď. 6.Dodacie podmienky)
 • Potvrdenie objednávky príde na Váš e-mail. Po tomto kroku je Vaša objednávka prijatá a v najkratšom čase vybavovaná. O stave Vašej objednávky Vás budeme informovať prostredníctvo e-mailu.