Germi-B pojazdné prevedenie

Germi-B pojazdné prevedenie

0 out of 5

452,40 732,00 

Pojazdné prevedenie germicídneho žiariču GERMI-B 24W na dezinfekciu vzduchu

Katalógové číslo: GERMI-B-24W-S Kategórie: ,
Zrušiť výber

Popis

Stolový germicídny žiarič GERMI-B 24W dezinfikuje vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky pomocou UVC žiarenia, ktoré účinne niči mikroorganizmy a spôsobuje fotochemický rozpad ich DNA.

Okrem priestorov určených pre zdravotnícke činnosti, možno ho využiť napr. na sterilizáciu čakární, materských škôl, hotelových izieb, interiérov áut, rokovacích miestností medzi jednaniami, na rýchlu sterilizáciu rúšok apod.

Účinok – sterilizácia – sa dosahuje jednak priamym ožiarením, jednak odrazmi, v malej miere aj vzniknutým ozónom.

Technické parametre
Typ:                          priamovyžarujúci
Pásmo:                      UV-C
Vln. dĺžka:                253,7nm
Napätie:                    230V
Príkon:                      24W
Výkon na 1cm2  /1m:
Rozmery:                 340 x 70 x 70mm + 3m FLEXO
Vyžarovací uhol:      cca 270°
Použitý typ výbojky: pätica 2G11
OSRAM STERILUX HNSL 24W 2G11
PHILIPS PL-L 24W/4P

Životnosť výbojky:   16000hod

V režime každodenného zapínania a vypínania sa doba životnosti mení, pravidlom je výmena výbojky po roku.

Montážna poloha:     lubovoľná

Doba sterilizácie:      cca 2hod

Približná plocha na sterilizáciu: 9 – 12m2 / 1ks B24, výška umiestenia 2,5 – 3m

20 – 25m2 / 2ks B24

Priestor na sterilizáciu uvažovať do 3,5 – 4m pred žiaričom.

Pri potrebe sterilizácie väčšej plochy pokryť priestor viacerými od seba vzdialenými žiaričmi.

Pri potrebe skrátenia doby sterilizácie – napr. hotelovej izby, miestnosti medzi rokovaniami – spojiť ďalšie B24 na zvýšenie intenzity žiarenia na jednotkovú plochu.

Upozornenia!

Žiarenie UV-C poškodzuje oči aj pokožku, dlhšia expozícia má podobné následky ako pri zváraní – začervenanie pokožky, pálenie očí – zápal spojiviek.

Pri zapnutom žiariči treba dobu prítomnosti skrátiť na minimum.

Približné vzdialenosti a doby expozície bezpečné pre oči a pokožku:
5m    –   2hodiny
3,5m –   1hodinu
2,4m –   30min
1,4m –   10min
0,5m –   1min
0,2m –   30sec

Žiarenie UV-C škodí všetkým živým organizmom, treba dať pozor aj na kvety v miestnosti.

Žiarenie UV-C napáda aj plasty – sú organického pôvodu – žltnú a krehnú, pokiaľ sú príliš blízko žiariču.

!!!Výbojka žiariča obsahuje jedovaté pary ortuti. Je preto potrebné dávať pozor, aby nedošlo k rozbitiu trubice výbojky z kremenného skla. Pokiaľ k tomu dôjde, vetrať cca pol hodiny, rozbitý materiál pozbierať a zabaliť, nevysávať!!!

Inštalácia

Pokiaľ nie je potreba zasahovať do konštrukcie žiariča, manipulácia je podobná ako u každého iného spotrebiča. Vždy treba dávať pozor na rozbitie výbojky!

Podobne pri použití bežných zásuvkových ovládacích prvkov – spínacích hodín, diaľkovo ovládaných zásuviek atď.

Pokiaľ je potrebný zásah do inštalácie, napr. skrátenie šnúry apod. má ju vykonať odborne kvalifikovaná osoba.

Výmena výbojky

Uchopiť výbojku za telo konektora a ťahať z neho miernou silou kým sa neuvoľní.

Nasadenie novej výbojky: postup opačný, medzeru výbojky nasadiť na pružinový držiak a potom zatlačiť konektor do pätice, až kým nezaskočí.

Námety na umiestnenie

Konštrukcia je riešená tak, aby bol čo najväčší vyžarovací uhol – cca 270° okolo žiariča.

Za päticou je čiastočne tieň, aby prívodný kábel nebol vystavený neustálej expozícii.

Pre pevné umiestnenie na stenu sa predpokladá výška inštalácie cca 220cm.

Kvôli odrazom je tieň pätice nevýznamný.

Pri použití dvoch a viac žiaričov na jednej stene vzdialenosť cca 5 – 6m.

Pri mobilnom použití môže byť na stojane GERMI-S buď jeden, dva a tri žiariče podľa toho, aký výkon – doba expozície – sa požaduje. V zásuvke stojanu možno použiť spínacie hodiny, diaľkovo ovládanú zásuvku apod. Táto varianta je určená napr. pre hotelové izby medzi dvomi hosťami, v rokovacích miestnostiach apod

Pre sterilizáciu interiérov áut sa lampa zavesí na okno auta, to sa privrie a zapne sa vnútorný okruh. Tu treba sledovať čas, aj keď plasty v interiéri by mali odolávať UV /slnečnému/ žiareniu.

Ďalšie informácie

Balenie

stojanové prevedenie s časovačom a diaľkovým ovládaním, stojanové prevedenie s časovačom a diaľkovým ovládaním – 2x germicídny žiarič

Súvisiace produkty